Unix 4 Teema Kasutajate haldamine

21. apr. 2011 Kommentaarid kinni
Rubriigid:lihtsad mõtted

Unix protsessid

4. apr. 2011 1 kommentaar
 1. Lugeda http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/tigu.2.html
 2. Testida ja kirjeldada käske (ps, top, exec, kill, history)
 3. Leidaise üks käsk mis on seotud protsessidega

Võrguseadmed

3. apr. 2011 Kommentaarid kinni

Võrguseadmed (network device) on

 • LAN kaart, võrgukaart e võrguadapter (NIC).
 • modem,
 • hub (jaotur),
 • switch (kommutaator),
 • ruuter e marsruuter (router),
 • järgur ehk repiiter (repeater),
 • sild (bridge),
 • sild-marsruuter (brouter),
 • lüüs (gateway)
 • WIFI (access point)
 • server,
 1. http://www.ox.ee/est/catalog/31
 2. http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/V%C3%B5rguseadmed/
Rubriigid:võrguseadmed

MS DOS

1. apr. 2011 Kommentaarid kinni

DOS-i käsud võib jagad üldiselt:

1. süsteemi- ja välisseadmete käsud
help – abiinfo
ver – näidata versiooni numbrit
cls – puhastada ekraan
date – näidata/muuta kuupäeva
time – näidata/muuta kellaaeg
prompt – käsurea muutmine

2. kettakäsud
format – formaatida ketas
diskcopy – kopeerida ketas
chkdsk – kontrollida ketast
label – kettale nime omistamine

3. failikäsud
type – kuvada
copy – kopeerida, käsu üldine süntaks on järgmine: COPY
KUST KUHU
COPY käsu juures võib kasutada metamärke!
del – kustutada, süntaks: DEL FAILI_NIMI
DEL käsu juures võib kasutada metamärke!
erase – faili faili_nimi kustutamine
unerase – kustutatud faili(de) taastamine
ren – ümber nimetada, süntaks: REN VANA_NIMI UUS_NIMI
move – tõsta fail faili_nimi ümber kataloogi kuhu

4. kataloogikäsud
md – luua, süntaks: MD UUS_KATALOOG
dir – kuvada, võtmed:
cd – muuta aktiivseks kataloog
/p – väljastamine ekraanile toimub lehekülgede kaupa, üleminekuks
järgmisele leheküljele tuleb vajutada suvalisele klahvile
/w – väljastatakse vaid failide nimed (viis nime reas)
rd – kustutada (kustutatav kataloog peab tühi olema), süntaks: RD
VANA_KATALOOG
cd – muudetakse aktiivseks alamkataloog, süntaks: CD
KATALOOGI_NIMI
cd .. – muudetakse aktiivseks ülemkataloog
cd \ – muudetakse aktiivseks juurkataloog
Kui soovid mõne käsu kohta täiendavat infot, tuleb anda käsk x /? (näiteks: copy /?)

Estobuntu LiveCD

31. märts 2011 Kommentaarid kinni

Linux süsteemiga praktiline tutvumine. LiveCD pealt operatsioonisüsteemi käivitamine. Arvuti IP aadressi ja nime tuvastamine ning võrku ühendumine j akontroll. (Käsud: ifconfig, nslookup, ping). Estobuntu kasutusvõimalustega tutvumine ja oma kogemuse, ette tulnud probleemide kirjeldasmine. Ühe uue käsu teistele tutvustamine.

Õppematerjal:  Tigu Lahkamas Kirjutada (oma sõnadega)  milleks kasutada unixit ?

NB! Blogi avaldamise tähtaeg on enne järgmise tunni algust!

Sissejuhatus: UNIX operatsioonisüsteemid

28. märts 2011 2 kommentaari
 • ÜLEVAADE SÜSTEEMIST JA KATALOOGIPUU.
 • Unixi ajalugu, kasutusvaldkonnad, programmeerimiskeeled.
 • UNIX, Linux, BSD, Solaris operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
 • Linuxi ajalugu, kernel (tuum) ja riistvara.
 • Litsentsid ja “Linux” kaubamärk, vaba tarkvara sihtasutus (GNU), rakendusprogrammid ja distributsioonid. Linux/Unix failisüsteemi standard.
 • Tavaline viis kataloogipuu jaotamiseks erinevate eesmärkidega failisüsteemideks

http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/index.html

On probleem – ei ole probleemi

3. märts 2011 Kommentaarid kinni

Kui uurijal pole probleemi siis see on probleem, mida on vaja lahendada. Probleemi lahendamine on tegeliku takistuse ennetamine, ületamine või likvideerimine.

Rubriigid:lihtsad mõtted Sildid:,